Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš dům byl postaven v roce 1911 v secesním stylu podle projektu vídenského architekta Ludwiga Faigla jako obytný dům. Stavba se nachází v nadmořské výšce 218 m a to 19st. 50´15 S a 18st. 17´09 v samotném historickém jádru města Ostravy. Tedy druhém největším městě České republiky co do rozlohy města a třetím největším městě co do počtu obyvatel. Město Ostrava je vzdálené asi 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskou republikou a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskou republikou a to na soutoku řek Ostravice a Lučiny. Dále pak městem protéká řeka Odra a Opava. Historický ráz našeho domu byl dochován do dnešních dnů takřka beze změn.

Dům na parcelním čísle 807 s číslem popisným 534 a orientačním číslem 3 stojí na místě bývalé tzv. Krausovy kolonie. Jednalo se o skupinu přízemních nájemních domů velice nízkého standardu bydlení, které vybudoval Ostravský stavitel Josef Kraus (1828 - 1881). Prvních osm domů bylo postaveno v letech 1872 - 1878; v pozdějších letech bylo přistavěno dalších osm domů, které tvořily obytný komplex pro obyvatele Ostravy s nižší sociální úrovní. Součástí Krausovy kolonie byly též jednopatrové nájemní domy na Nádražní ulici, které byly ze stavebního hlediska rovněž velice nekvalitní.

V roce 1910 tuto kolonii nechal demolovat syn stavitele Josefa Krause, Dr. Karel Kraus (1866 - 1919) za účelem uvolnění stavební plochy pro soubor nových činžovních domů. Ty byly vystavěny za relativně krátkou dobu dvou let (1910 - 1911) v prostoru ulic Českobratrská, Nádražní, Chelčického, S. K. Neumanna a Mlýnská. Investorem této výstavby byl již zmíněný známý ostravský majitel realit a advokát Dr. Karel Kraus. Autorem urbanizačního projektu byl adjunkt městského stavebního úřadu v Moravské Ostravě Ing. Ignatz Faigl (*1873), projekty jednotlivých domů připravil jeho mladší bratr, Vídeňský architekt Ludwig Fajgl (*1874), který byl také spoluautorem projektu v roce 1905 sousedního evangelického kostela společně s architektem Karel Troll, s nímž nová zástavba tvořila jednotný celek. Realizaci stavby domu číslo popisné 534 provedli ostravští stavitelé Vincenz Heinz & Gustav Kulka.

Z vnitřní výzdoby domu jsou nejcennější původní dochované obklady olivové zelené barvy, o rozměru 15 x 15 cm prokládané vertikálně bílo-zeleným kostkovaným vzorem ve dvou řadách, umístěné vedle sebe, to vše ve vstupní chodbě domu. Spodní část u podlahy je obložená obklady tmavě olivové zelené barvy, které se táhnou celým schodištěm domu v jedné řadě. Vlivem necitlivého zásahu kabelové společnosti a instalaci zvonkového rozvodu došlo k nenávratnému poškození některých míst tohoto původního obložení. Podlahy v patrech jsou pokryty originální původní vzorovanou dlažbou typickou pro stavby tohoto tipu do roku 1945.  Tato dlažba je rovněž silně poškozena a to především zásluhou společnosti svážející domovní odpady, ještě donedávna v kovových válcovitých kontejnerech. Dveře do domu jsou renovované avšak s citlivým přístupem a úctou k celé stavbě. Vnitřní dvoukřídlé dveře byly na začátku roku 2009 upraveny pro potřeby dnešního standardu, ale s maximálním úsilí o zachování všech prvků architekta Ludwiga Fajgla. Taktéž na poštovní schránky, které si současný vlastník „společenství vlastníků“ nechal zhotovit, byl kladen veliký důraz na zachování ducha v němž byl celý dům navržen. Schránky jsou celodřevěné a byly zbarveny do jednotného tónu vstupních dveří. 

Budova není památkově chráněná, ale leží v památkové zóně města Ostravy. Dne 25.9.2007 jej město prodalo jednotlivým nájemníkům a tím v našem domě vzniklo společenství vlastníků bytových jednotek Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava zapsaného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl S, vložka 5705. Společenství Vlastníků se snaží pomalu citlivými zásahy podtrhnout originalitu architekta Ludwiga Fajgla, která byla minulým vlastníkem opomíjena a mnohdy přehlížena. Díky nezájmu města investovat do tohoto domu se paradoxně dochovalo mnoho prvků původních stavitelů, které jsou dnes ozdobou domu. 

Náš dům tvoří dnes společně s budovou vysoké školy na parcelním čísle 811/2, budovou energetiky a.s. na parcelním čísle 802 a 804 a obytným domem na ulici S. K. Neumana 5 na parcelním čísle 805, uzavřený blok malým dvorem.

Druhá polovina 20. století nebyla pro domy příliš příznivá, což se bohužel odrazilo i na jejich technickém stavu.

Za zmínku stojí rovněž pojmenování ulice Mlýnská jako lokální historické spojení s bývalou výraznou dominantou Moravské Ostravy, která zde byla postavena v 15. století. Mlýn majitelů z rodu Quasigrochů, který stával do roku 1912 přibližně v místech, kde dnes stojí budova redakce Moravskoslezského deníku na parcelním čísle 702/1. Dnes je toto místo připomíná jen pamětní cedule, umístěná na zdi výměníku tepla na parcelním čísle 699/5 u  domu panelového domu na parcelním čísle 699/3 od autora E.Sckollera z roku 1986

Použitý materiál: Listy Ostravské univerzity, s laskavým svolením Mgr.Lucie Dokoupilové

Poznámky Arneho Lustiga

Webové stránky města Ostrava

 

Náhledy fotografií ze složky Náš dům